خاک شناسی-آلودگی خاک -آلودگی هوا- دستورکارخاکشناسی


+ گسترش فضای سبز شهری

بر طبق بررسیهای انجام شده توسط بسیاری از پ‍ژوهشکران زیست محیطی ، تحقیقات بیولوژیکی راهگشای مناسبی در جهت توصیه و رهنمود های کاهش آلودگی محیط زیست می باشد . زیرا گیاهان می توانند آلاینده های محیط را جذب و در خود انباشته نمایند. روی همین اصل نقش گیاهان در کاهش  آلودگی هوا به طور فزاینده ای  در سال های اخیر مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تعدادی از این چنین بررسیها نشان داده است که اندامهای گیاهی که در معرض هوا قرار دارند مانند برگ و بوست در این رابطه بسیار فعال اند. همچنین استفاده از پوشش گیاهی در فیلتر کردن گرد و خاک و سایر آالاینده ها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته پذیرفته شده است .در این رابطه پزوهشگران بر اساس ویژگیهای بیوشیمیایی برگ، گیاهان را به گونه های متحمل و حساس به آلاینده ها طبقه بندی کرده اند. زیرا توانایی گونه های گیاهی در ارتباط با آلاینده ها بوسیله سطوح شاخ و برگ تا حد زیادی متفاوت است و به برخی از  فاکتور های بیوشیمیایی ، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی بستگی دارد.انتخاب گونه های گیاهی به منظور بررسی کاهش آلودگی هوا بر اساس معیارهای خاص علمی صورت می گیردکه این معیارها به ویژگیهای  اثر بخش  گونه های گیاهی در کاهش آلودگی هوا در ارتباط است . بطور کلی گونه های گیاهی را بر اساس تحمل و جذب آلاینده های موجود در هوا به چهارگروه به قرار ذیل طبقه بندی شده اند.

1-. جذب کمتر ، تحمل بیشتر ،این گروه از گیاهان در برابر آلاینده های هوا  دارای بیشترین تحمل بوده وبنابراین می توانند در مناطق به شدت آلوده رشد کنند.

2-.- جذب کمتر ، تحمل ضعیف، این گروه از  گیاهان در برابر آلاینده ها حساس بوده  و نمی توانند درمنطقه آلوده رشد کنند.
3-. جذب بیشتر ، تحمل بیشتر، این گروه از گیاهان به سبب قدرت جذب بیشتر آلاینده ها و متحمل بودن  در برابر زیانهای ناشی از آنها  به عنوان  شاخص کاهنده آلودگی هوا مناسبند.

4-. جذب بیشتر ، تحمل ضعیف،این گروه از  گیاهان در برابر آلاینده ها تحمل چندانی ندارند ، بنابر این آنها نمی توانند در منطقه آلوده برای کاهش آلودگی هوا رشد کنند. ، اما ممکن است به عنوان گونه شاخص مورد استفاده قرار گیرند.

 

نویسنده : حسین امینی ; ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ مفهوم و ویژگی‌های زیست ردیابی

دانلود فایل

بر حسب تعریف زیست ردیابی عبارت است استفاده از موجودات زنده (گیاهان و جانوران) برای بررسی نوع و غلظت آلاینده‌ها در محیط زیست این روش ساده و کم هزینه بوده و برای بررسی مقدار و نوع آلودگی در هوا،‌ آب و خاک در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان مورد قبول قرار گرفته است.

پدیدة زیست ردیابی به قرن نوزدهم یا زمانی که نپلاندر[1] (1866) از گیاه گلسنگ به عنوان یک شاخص برای بررسی اثرات آلودگی هوا استفاده نمود برمی‌گردد. سپس در سال‌های متمادی زیست ردیاب‌ها برای نشان دادن انباشتگی و پراکندگی اغلب آلاینده‌های محیط از جمله فلزات سنگین استفاده شده‌اند. خزه‌ها، گلسنگ‌ها، تنه درختان، و حلقه‌های آنها و برگ‌های گیاهان عالی قادرند به عنوان زیست ردیاب مورد استفاده قرار گیرند.زیست ردیابها در حقیقت زیست انباشگر[2] نیز هستند. برخی از گونه‌های گیاهی قادرند آلاینده‌های هوا را در بافت‌های خود انباشته کنند بدون این که واکنش قابل ملاحظه‌ای نشان دهند، بنابراین تجزیة بافت‌های این گیاهان، تخمین غلظت آلاینده‌های هوا را امکان پذیر می‌سازد.

زیست انباشتگرها نه تنها برای اندازه‌گیری انباشتگی فلزات سنگین، بلکه برای اندازه‌گیری هسته‌های پرتوساز، هیدروکربن‌های معطّر چند حلقه‌ای، دی‌اکسین‌ها و انواع ذرات گرد و غبار و گاز در هوا نیز استفاده می‌شوند.

به طور کلی انباشتگی فلزات سنگین در گیاهان نشان دهنده مقدار نسبی و پراکندگی آنها در محیط زیست است. اما تجزیه و تحلیل نتایج به دلیل تاثیر عوامل مختلف پیچیده و دشوار است.[1]- Neplander

1- Bioaccumulators

نویسنده : حسین امینی ; ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱٦
comment نظرات () لینک

+ شاخص تحمل آلودگی هوا

 بررسی شاخص بیش بینی عملکرد (API) برای احداث کمر بند سبزبسیار مهم می باشد. بطوریکه گیا هانی که شاخص تحمل آلودگی آنها بیشتر است برای احداث کمر بند سبز مناسب ترند. علاوه بر API ، انتخاب گونه های گیاهی برای گسترش کمر بند سبز می تواند بر اساس  وسعت منطقه در معرض آلودگی ، بارش ، دما و اثر متقابل انسان و محیط استوار باشد. ارزیابی پیش بینی عملکرد گیاهان برای گسترش کمر بند سبز در انتخاب گونه ها بسیار مفید می باشد. شهر اصفهان به لحاظ استقرار واحد‌های صنعتی آلوده‌ساز، وضعیت ترافیکی خاص و سنگین، موقعیت جغرافیایی درمعرض خطر آلودگی هوا قرار دارد. شهرستان اصفهان با مساحت حدود 39/15774 کیلومتر مربع با میانگین سالیانه بارش حدود 120 میلی متر و تبخیر سالیانه حدود 3000 میلی‌مترو میانگین رطوبت نسبی سالانه 2/40 درصد جزء مناطق خشک ایران و جهان به شمار می‌رود .بنابراین شناسایی گونه های حساس و مقاوم از اهمیت به سزایی بر خوردار می باشد. اهداف انجام این تحقیق عبارتند از:

1-    بررسی شاخص بیش بینی عملکرد (API) گونه های گیاهی مورد مطالعه

2-    مقایسه شاخص بیش بینی عملکرد درختان و درختچه ها با یکدیگر.

3-    تعیین گونه های گیاهی حساس و مقاوم به آلودگی هوا از بین گونه های مورد مطالعه در این تحقیق.

4-    مقایسه ظرفیت کاهش ذرات در گونه های مختلف(PAC)

5-    بررسی تاثیر هدایت الکتریکی برگ گونه های گیاهی در شاخص تحمل الودگی هوا.

6-     بررسی تاثیرات آلودگی هوا بر خصوصیات مرفولوژیکی و آناتومیکی گونه های مورد مطالعه.

 


نویسنده : حسین امینی ; ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱٦
comment نظرات () لینک

+ آلودگی هوا

 افزایش شهر نشینی و تمرکز جمعیت و به دنبال آن افزایش حمل و نقل در شهر ها آثار ناگوار زیادی بر شرایط زیستی محیط شهری دارد . در زمینه کاهش آلودگی محیط زیست،کمر بند سبز که بعنوان یک مجموعه از  گونه های درختی که با ارایشی خاص در اطراف یک محل کاشته می شوند ،تعریف شده که می تواند سبب کاهش آلودگی هوا به میزان قابل توجهی از  طریق جذب آلاینده ها شود. در حقیقت کمر بند سبز شامل پوشش های گیاهی دیگرمانند  درختجه ها نیز می شوند که نقش مهمی در جذب آلاینده ها بازی می کنند. وجود درختان و گلهای خاص در هر کشور و چگونگی استفاده از انواع آنها در دوره های تاریخ ، بازتاب اوضاع اقلیمی و به تبع آن کم و بیش نشانه شرایط اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ملت ها بوده است.در گذشته چون از بیولوژی گیاهان اطلاع دقیقی در دست نبود بیشتر به سازگاری آنها در محیط توجه داشتند و گیاهانی برای این منظور انتخاب می کردند که میدان اکولوژی  آنها وسیع تر و به عبارت دیگر در مقابل شرایط محیطی مقاومتر بوده اند. شاید انتخاب درخت چنار در بیشتر شهر های ایران به همین علت بوده است. هرچه گیاهان با محیط سازگار تر باشند هزینه نگهداری آنها کمتر است.البته این به آن معنی نیست که فقط از گیاهانی مقاوم و کم هزینه بهر شکل و رنگ و فرمی که دارند در فضای سبز استفاده کنیم. بلکه باید سعی کرد تا حد امکان هزینه به منظور خاصی که فضای سبز برای آن منظور احداث می شود مطابقت داشته باشد.باید سعی شود در خیابانها و میادین از نظر فضای سبز تنوع ایجاد کرد و این امر با کا شت گونه های مختلف و طرحهای متفاوت امکان پذیر است.

 پرواضح است که ایجاد فضای سبز برای سالم سازی محیط است . اگر چه تمام گیاهان سبز در اثر فتوسنتز قادرند گاز کربنیک هوا را جذب و اکسیزن تولید نمایند لذا می توان در ایجاد فضای سبز هدفهای دیگری را که در سالم سازی محیط موثر باشد نیزلحاذ داشت.برای مثال با توجه به میزان آلودگی و نوع آلاینده ها ازگیاهانی استفاده کنیم که علاوه بر زیبایی ، جذب کنندهآلاینده های هوا و همجنین مقاوم نسبت به آلاینده ها نیز باشند. هدف از این مطالعه بررسی شاخص پیش بینی عملکرد برخی از گونه های گیاهی در نظر گرفته برای توسعه کمربند سبز در شرق اصفهان  وهمچنین بررسی ظرفیت جذب ذرات گردوغبار ته نشست شده توسط گونه های مختلف می باشد. در طراحی کمر بند سبز انتخاب گونه های گیا هی مناسب ،تعیین پارامترهای آب و هوایی ، مطالعه کردن  منحنی باد و درجه حرارت، خصوصیات آلاینده ها برای اصلاح، و چشم انداز اصلی مکان بسیار مهم می باشند.

 

نویسنده : حسین امینی ; ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱٦
comment نظرات () لینک

+ به پرشین بلاگ خوش آمدید

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
نویسنده : پرشین بلاگ ; ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱٠
تگ ها:
comment نظرات () لینک