خاک شناسی-آلودگی خاک -آلودگی هوا- دستورکارخاکشناسی


+ بیومانیتورینگ ذرات معلق در هوا بوسیله تعیین خاصیت مغناطیسی برگ درختان نارون(Ulmu

محمد مهدی صادقیان ،فروغ مرتضائی نژاد، احمد رضا گلپرور،حسین امینی

 

امروزه وجود غبار ودیگر آلاینده های هوا به  یکی از معضلات فضای سبزتبدیل گردیده وباعث  مسمومیت درختان ودرختچه ها و پلاسیدگی برگ آنها شده ورنگ باختگی پوشش گیاهی در بسیاری از مناطق مختلف کلان شهرها قابل مشاهده است. .بسیاری از درختان واقع در حاشیه بزرگراه ها به دلیل تجمع لایه ای از ذرات زیانبار بر روی سطح برگها در حالت مسمومیت شدید قرار دارند . بیو مانیتورینگ این ذرات میتواند ما را در تعیین کمیت وکیفیت پوشش گیاهی در نقاط مختلف سطح شهر و در مجموع برای ایجاد یک فضای سبز پایدار شهری رهنمون گردد روش پژوهش بصورت میدانی بوده وابزار گردآوری داده ها توسط دستگاه مگنتو مترمیباشد. شش ایستگاه پرترافیک در مناطق مختلف فضای سبز شهر اصفهان شامل فضای سبز حاشیه خیابانها و پارکها ومیادین مشخص شد وبرگ درختان نارون از ارتفاع 2 متری جمع آوری گردید. تعداد 10 برگ از هر درخت جدا کرده و.برای هر ایستگاه  10 تکرار انجام شد. برگها را جهت سنجش میدان مغناطیسی در جعبه مخصوص قرار داده و سپس توسط یک دستگاه مگنتومتر میزان میدان مغناطیسی را اندازه گیری نمودیم.  علت انتخاب درختان نارون در این تحقیق ،وفور این درخت در فضای سبز شهر اصفهان میباشد.مقایسه خاصیت مغناطیسی برگ درختان نارون قبل و بعد از شستشو  در فضای سبز پارکها ، حاشیه خیابان ها و میادین انجام شدو بیشترین میزان خاصیت مغناطیسی دربرگ درختان نارون حوالی میدان لاله ومیدان بزرگمهر مشاهده گردید.

نویسنده : حسین امینی ; ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ بررسی و معرفی گونه های درختی مقاوم به آلاینده های هوا در فضای سبز شهر اصفهان

محمد مهدی صادقیان ،فروغ مرتضایی نژاد، حسین امینی، مریم بهداد، بهروز ستایش

 

انتخاب گونه های درختی مقاوم به آلاینده های هوا میتواند تاثیر بسزایی در بالا بردن کیفیت هوا در شهر ها داشته باشد. آلاینده های هوا به دو صورت میتوانند به درختان صدمه بزنند. یکی به صورت جذب آلاینده های شیمیایی از طریق  روزنه ها و دیگری از طریق جذب گرد و غبار و ذرات معلق هوا روی سطح برگ میتواند به گیاهان آسیب وارد نماید. روش پژوهش از نوع میدانی بوده و ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه استفاده از دستگاه حساس به آلاینده ها ی هوا برای اندازه گیری میزان آلاینده های  ازن ،دی اکسید گوگرد وذرات معلق و نیز استفاده از دستگاه  اسپکترو فتومترجهت  آنالیز عصاره برگ درختان و تعیین میزان  آنتی اکسیدان برگ میباشد. در مکانهایی که میزان گازهای  ازن، دی اکسید گوگرد  و ذرات معلق در هوا  در حد بسیار بالایی بود مقاومت گونه های درختی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت..  بالاتر بودن میزان آنتی اکسیدانها نشانه مقاومت بیشتر گونه های درختی میباشد.در این روش از برگ درختان و درختچه ها شامل عرعر (آیلان)،سرو نقره ای،زبان گنجشک،برگ نو وتوت عصاره گیری شد ومیزان شاخص مقاومت به آلاینده های هوا( APTI)  را از طریق اندازه گیری میزان اسکوربیک اسید ،میزان کلروفیل کل ، اسیدیته عصاره برگ و درصد نسبی آب محاسبه نمودیم .نتایج بدست آمده نشان دهنده مقاومت بالای درختان آیلان و توت نسبت به آلاینده های هوا میباشد.
 
     

نویسنده : حسین امینی ; ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ Assessment of copper, cobalt and zinc contaminations in soils and plants of indu

M. Hoodaji, A. Tahmourespour and H. Amini

 

 

Abstract

The infiltration of heavy metals into soils through steel plant production processes is one of the most important soil pollution sources. The aim of this study was to determine copper (Cu), cobalt (Co), and zinc (Zn) concentrations in soil and plant shoots around the Esfahan steel company (ESC). In this study, we separated 17 zones based on soil maps and marked 54 points for soil sampling. Samples were collected from each point at 0–5, 5–10, 10–20 and 20–40 cm depths and DTPA-extractable concentrations of Cu, Co, and Zn were determined. Also 162 plant samples from shoots of 13 main plant species were collected and the concentrations of Cu, Co, and Zn were determined. The results showed that the maximum concentrations of Cu, Co, and Zn were 9.2, 2.4, and 10 mg kg−1 soil at the depth of 0–5 cm. A comparison of the heavy metal contents at different levels showed Cu, Co, and Zn contamination in soil profile, especially in topsoil (0–20 cm) that was mainly caused by anthropogenic activities. Also significant correlations existed between Cu, Co, and Zn concentrations. The maximum concentrations of Cu in shoots of Triticum vulgare, Medicago sativa, Amygdalus scoparia and Oryza sativa were 21.8, 21.2, 21, and 20.3 mg kg−1dry matter that were higher than the standard levels of Cu in plant dry matter. The maximum concentrations of Co in shoots of Medicago sativa, Vitis vinifera, Euphorbia spp., and Tamarix spp. were 12.7, 11.3, 10.3, and 10.2 mg kg−1 dry matter that were extremely higher than the standard levels of Co in plant dry matter, but the maximum concentration of Zn in shoot of Medicago sativa was 51.7 mg kg−1 dry matter that was near the normal range of this element in plants. Therefore, high concentrations of Cu and Co in these plants were caused by human activities and arise from soil and atmospheric pollution.

Keywords  Copper - Cobalt - Zinc - Steel plant and soil pollution

نویسنده : حسین امینی ; ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ Copper and cobalt concentrations in soil and plants in an industrial region

 

Hoodaji, M.; Tahmourespour, A.; Amini, H

 

The input of heavy metals in soils through steel plant's production processes is one of the most important soil pollution sources. The aim of this study was to determining Cu and Co concentrations in soil and plants shoots around the Esfahan Steel Company. In this study, we separated 17 zones based on soil maps and marked 54 points for soil sampling. In each point were sampled at 0-5, 5-10, 10-20 and 20-40 cm depths and DTPA-extractable concentrations of Cu and Co were determined. Also 162 plant samples from shoots of 13 main plants species were collected and the concentrations of Cu and Co were determined. The results showed that, the maximum concentrations of Cu were 9.2, 7.4, 5.9 and 7.5 mg/kg.soil respectively in 0-5, 5-10, 10-20 and 20-40 cm layers. The maximum concentrations of Co were 2.4, 2, 1.8 and 2.3 mg/kg.soil respectively in 0-5, 5-10, 10-20 and 20-40 cm layers. Therefore the concentrations of Cu and Co in soil were less than the maximum permitted concentrations (MPC) of these elements in agricultural soils. The maximum concentrations of Cu in shoots of Triticum vulgare, Medicago sativa, Amygdalus scoparia and Oryza sativa were 21.8, 21.2, 21 and 20.3 mg/kg.dry. matter that were higher than the standard levels of Cu in plant dry matter. The maximum concentrations of Co in shoots of Medicago sativa, Vitis vinifera, Euphorbia spp. and Tamarix spp. were 12.7, 11.3, 10.3 and 10.2 mg/kg.dry. matter that were extremely higher than the standard levels of Co in plant dry matter. Therefore high concentrations of Cu and Co in the studied plants may arise from atmospheric pollution.

نویسنده : حسین امینی ; ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ Assessment of copper, cobalt and zinc contaminations in soils and plants of indu

Abstract

The infiltration of heavy metals into soils through steel plant production processes is one of the most important soil pollution sources. The aim of this study was to determine copper (Cu), cobalt (Co), and zinc (Zn) concentrations in soil and plant shoots around the Esfahan steel company (ESC). In this study, we separated 17 zones based on soil maps and marked 54 points for soil sampling. Samples were collected from each point at 0–5, 5–10, 10–20 and 20–40 cm depths and DTPA-extractable concentrations of Cu, Co, and Zn were determined. Also 162 plant samples from shoots of 13 main plant species were collected and the concentrations of Cu, Co, and Zn were determined. The results showed that the maximum concentrations of Cu, Co, and Zn were 9.2, 2.4, and 10 mg kg−1 soil at the depth of 0–5 cm. A comparison of the heavy metal contents at different levels showed Cu, Co, and Zn contamination in soil profile, especially in topsoil (0–20 cm) that was mainly caused by anthropogenic activities. Also significant correlations existed between Cu, Co, and Zn concentrations. The maximum concentrations of Cu in shoots of Triticum vulgare, Medicago sativa, Amygdalus scoparia and Oryza sativa were 21.8, 21.2, 21, and 20.3 mg kg−1dry matter that were higher than the standard levels of Cu in plant dry matter. The maximum concentrations of Co in shoots of Medicago sativa, Vitis vinifera, Euphorbia spp., and Tamarix spp. were 12.7, 11.3, 10.3, and 10.2 mg kg−1 dry matter that were extremely higher than the standard levels of Co in plant dry matter, but the maximum concentration of Zn in shoot of Medicago sativa was 51.7 mg kg−1 dry matter that was near the normal range of this element in plants. Therefore, high concentrations of Cu and Co in these plants were caused by human activities and arise from soil and atmospheric pollution.

Keywords  Copper - Cobalt - Zinc - Steel plant and soil pollution

نویسنده : حسین امینی ; ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ دانلود رایگان پایان نامه

دانلود

نویسنده : حسین امینی ; ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ اندازه گیری بر

دانلود

نویسنده : حسین امینی ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ دستورکارهای آزمایشگاه خاک شناسی

دستورکار فیزیک خاک

دستورکار آبیاری

دستورکار حاصلخیزی

دستورکار شیمی خاک

دستورکارشوروقلیائ

نویسنده : حسین امینی ; ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک