سوابق

 

 

 

Curriculum vitae

 

 

 

حسین امینی

 

 

 

 

§دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

§دانشکده کشاورزی

§گروه خاک­شناسی

§09133678426                         

                   h_amini472000@yahoo.com       

                    h.amini472000@gmail.com   

 

 

 

§ تاريخ تولد: 1/1/48

§ محل تولد : اصفهان

§  وضعيت تاهل: متاهل

§کارشناسی:1370، دانشگاه صنعتی اصفهان

§کارشناسی ارشد: 1380، دانشگاه آزاد علوم وتحقيقات  تهران   

 

    عنوان پايان­نامه   

 

§تاثير تيمارهاي مختلف  لجن فاضلاب بر جذب فلزات سنگین بوسیله اسفناج و شاهي      

§کارشناس پزوهشی برتر در سال 1387

§         

سوابق کاري

 

§  1387-1376: کارشناس آزمايشگاه گروه خاک‌شناسي دانشگاه  آزاد اسلامي خوراسگان  

§رييس  آزمايشگاههاي دانشكده كشاورزي

 مسول اسکان در کنگره ملی بازیافت در سال 1387.

§مسول اسکان در چهارمين همایش ایده های نو در کشاورزی. مهر 1388

 

 

سوابق آموزشي

 

§ارايه درس خاك شناسي عمومي در دانشگاه آزاد اسلا مي خوراسگان  1384 در رشته كشاورزي و زمين شناسي

§ارايه درس خاك شناسي عمومي در دانشگاه آزاد اسلامي  واحد گلپايگان  1384

 

زمينه‌های مورد علاقه جهت  پژوهش

 

§زيست رديابي آلودگي هوا با استفاده از گياهان

§ ارزيابي شاخص تحمل آلودگي هوا در گياهان

§آلودگي خاك

§آلودگي گياهان

 

تجربه­ها وفعاليت­های پژوهشي

 

 

§زیستردیابی آلودگی هوا و خاک در منطقه اصفهان  . پژوهش در علومکشاورزی،جلد دوم، شماره دوم، 1. 1386. 1386؛2(2):‏39-53

§بررسي چند نوع کود آهن کلاته بر رشد و عملکرد سورگوم.دکترمهران هودجی،دکتر شاپورحاج رسولیها،حسین امینی،طرح پژو هشی .1377

§چگونگي تحول وتکامل خاکها در اراضي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان. دکتر ناصر هنر جو،دکتر احمد جلالیان،حسین امینی –طرح پژوهشی 1383  .

§بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب کارخانه قند اصفهان بر ویژگی های هیدرولیکی خاک. دومین کنگره   - بهره برداری منابع تجدید شونده و بازیافت در کشاورزی. 18 آبان 1384. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

§استفاده از پساب فاضلاب دانشگاه در آبیاری درختان زیتون. طرح پزوهشی دکتر نجفی

§بررسی و توسعه باغ گونه شناسی فولاد مبارکه اصفهان. طرح پزوهشی هودجی

§بررسی کیفیت پساب فاضلاب اماکن وصنعتی ذوب آهن اصفهان. طرح پزوهشی دکتر نجفی

§تهیه نقشه خاک مزرعه گورت و ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک آن

§  بررسی تاثیر کاربرد کودهای فسفره باکتریایی بر کاهش مصرف کودهای فسفره شیمیایی در زراعت گندم- طرح پزوهشی دکتر نادری

§  ارزيابي خاك دانشگاه آزاد هرند حهت احداث فضاي سبز .1388

§ تاثير فعاليتهای فولاد مبارکه برآلودگی خاک و گیاه طرح پژوهشی-1380

 

 

§بیومانیتورینگ ذرات معلق در هوا بوسیله تعیین خاصیت مغناطیسی برگ درختان نارون(Ulmus minor ) در فضای سبز شهر اصفهان

/ 0 نظر / 11 بازدید