شاخص تحمل آلودگی هوا

 بررسی شاخص بیش بینی عملکرد (API) برای احداث کمر بند سبزبسیار مهم می باشد. بطوریکه گیا هانی که شاخص تحمل آلودگی آنها بیشتر است برای احداث کمر بند سبز مناسب ترند. علاوه بر API ، انتخاب گونه های گیاهی برای گسترش کمر بند سبز می تواند بر اساس  وسعت منطقه در معرض آلودگی ، بارش ، دما و اثر متقابل انسان و محیط استوار باشد. ارزیابی پیش بینی عملکرد گیاهان برای گسترش کمر بند سبز در انتخاب گونه ها بسیار مفید می باشد. شهر اصفهان به لحاظ استقرار واحد‌های صنعتی آلوده‌ساز، وضعیت ترافیکی خاص و سنگین، موقعیت جغرافیایی درمعرض خطر آلودگی هوا قرار دارد. شهرستان اصفهان با مساحت حدود 39/15774 کیلومتر مربع با میانگین سالیانه بارش حدود 120 میلی متر و تبخیر سالیانه حدود 3000 میلی‌مترو میانگین رطوبت نسبی سالانه 2/40 درصد جزء مناطق خشک ایران و جهان به شمار می‌رود .بنابراین شناسایی گونه های حساس و مقاوم از اهمیت به سزایی بر خوردار می باشد. اهداف انجام این تحقیق عبارتند از:

1-    بررسی شاخص بیش بینی عملکرد (API) گونه های گیاهی مورد مطالعه

2-    مقایسه شاخص بیش بینی عملکرد درختان و درختچه ها با یکدیگر.

3-    تعیین گونه های گیاهی حساس و مقاوم به آلودگی هوا از بین گونه های مورد مطالعه در این تحقیق.

4-    مقایسه ظرفیت کاهش ذرات در گونه های مختلف(PAC)

5-    بررسی تاثیر هدایت الکتریکی برگ گونه های گیاهی در شاخص تحمل الودگی هوا.

6-     بررسی تاثیرات آلودگی هوا بر خصوصیات مرفولوژیکی و آناتومیکی گونه های مورد مطالعه.

 


/ 0 نظر / 52 بازدید