شرکت سبز نیکو

شرکت سبز نیکو:

در موارد ذیل  فعالیت می نماید.

1-      آزمون خاک  ( توصیه کودی- تشریح پرفیل تهیه نقشه خاک و قابلیت اراضی- اندازه گیری فلزات سنگین)

2-     طراحی فضای سبز

3-    مساحی و نقشه برداری

4-     طراحی و احداث گلخانه

5-     اکتشاف آب

6-     طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار

7-    همکاری در پایان نامه های دانشجویی ( مشاوره محاسبات آماری)

8-    راه اندازی آزمایشگاهها کشاورزی

9-      تشخیص بیماریهای گیاهی و توصییه سموم

10-    آموزش دستگاههای Atomic adsorption, HPLC, GC

11-    آموزش  کارشناسان آزمایشگاه در کلیه رشته ههای کشاورزی

تلفن تماس: 09133678426

 

/ 0 نظر / 11 بازدید