آلودگی هوا

 افزایش شهر نشینی و تمرکز جمعیت و به دنبال آن افزایش حمل و نقل در شهر ها آثار ناگوار زیادی بر شرایط زیستی محیط شهری دارد . در زمینه کاهش آلودگی محیط زیست،کمر بند سبز که بعنوان یک مجموعه از  گونه های درختی که با ارایشی خاص در اطراف یک محل کاشته می شوند ،تعریف شده که می تواند سبب کاهش آلودگی هوا به میزان قابل توجهی از  طریق جذب آلاینده ها شود. در حقیقت کمر بند سبز شامل پوشش های گیاهی دیگرمانند  درختجه ها نیز می شوند که نقش مهمی در جذب آلاینده ها بازی می کنند. وجود درختان و گلهای خاص در هر کشور و چگونگی استفاده از انواع آنها در دوره های تاریخ ، بازتاب اوضاع اقلیمی و به تبع آن کم و بیش نشانه شرایط اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ملت ها بوده است.در گذشته چون از بیولوژی گیاهان اطلاع دقیقی در دست نبود بیشتر به سازگاری آنها در محیط توجه داشتند و گیاهانی برای این منظور انتخاب می کردند که میدان اکولوژی  آنها وسیع تر و به عبارت دیگر در مقابل شرایط محیطی مقاومتر بوده اند. شاید انتخاب درخت چنار در بیشتر شهر های ایران به همین علت بوده است. هرچه گیاهان با محیط سازگار تر باشند هزینه نگهداری آنها کمتر است.البته این به آن معنی نیست که فقط از گیاهانی مقاوم و کم هزینه بهر شکل و رنگ و فرمی که دارند در فضای سبز استفاده کنیم. بلکه باید سعی کرد تا حد امکان هزینه به منظور خاصی که فضای سبز برای آن منظور احداث می شود مطابقت داشته باشد.باید سعی شود در خیابانها و میادین از نظر فضای سبز تنوع ایجاد کرد و این امر با کا شت گونه های مختلف و طرحهای متفاوت امکان پذیر است.

 پرواضح است که ایجاد فضای سبز برای سالم سازی محیط است . اگر چه تمام گیاهان سبز در اثر فتوسنتز قادرند گاز کربنیک هوا را جذب و اکسیزن تولید نمایند لذا می توان در ایجاد فضای سبز هدفهای دیگری را که در سالم سازی محیط موثر باشد نیزلحاذ داشت.برای مثال با توجه به میزان آلودگی و نوع آلاینده ها ازگیاهانی استفاده کنیم که علاوه بر زیبایی ، جذب کنندهآلاینده های هوا و همجنین مقاوم نسبت به آلاینده ها نیز باشند. هدف از این مطالعه بررسی شاخص پیش بینی عملکرد برخی از گونه های گیاهی در نظر گرفته برای توسعه کمربند سبز در شرق اصفهان  وهمچنین بررسی ظرفیت جذب ذرات گردوغبار ته نشست شده توسط گونه های مختلف می باشد. در طراحی کمر بند سبز انتخاب گونه های گیا هی مناسب ،تعیین پارامترهای آب و هوایی ، مطالعه کردن  منحنی باد و درجه حرارت، خصوصیات آلاینده ها برای اصلاح، و چشم انداز اصلی مکان بسیار مهم می باشند.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید